Gumawa ng Shelves in 3 Easy Steps

Gumawa ng Shelves in 3 Easy Steps

Gumawa ng Shelves in 3 Easy Steps

  • Ikabit and Double Slotted Upright Wall Bracket gamit ang electric drill
  • Ipasok ang slotted wall ang bracket. Siguraduhin maayos ang pagkakalagay.
  • Ipatong ang wood shelving gamit ang step ladder at siguraduhing sakto ang pagkakalapat.

Nangangailangan ka ba ng espasyo? Gumawa ng wall shelves to store your things in 3 easy steps. 

#AskMangJohnny #MangJohnny

← Previous Next →